تبلیغات
جرعه نور

جرعه نور
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
وبلاگ از نظر شما چگونه است؟


پدر معنوی حزب كارگزاران
آشنایی با حزب كارگزاران سازندگی -3

عبدالله شمسى

نقش هاشمی رفسنجانی در تشكیل حزب كارگزاران سازندگی
خاستگاه اكثر احزاب چه پیش و چه بعد از انقلاب، دولت و یا اشخاص صاحب نفوذ دولتی بوده است. به همین علت عمر اینگونه احزاب نیز از عمر بنیانگذارانشان فراتر نمی رود. در ایران به دلایل متعدد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی احزاب شكل واقعی به خود نمی گیرند و ناچار به دنبال تكیه گاه هایی هستند كه بتوانند خود را حفظ كنند و رشد خود را تنظیم نمایند. این ضعف بنیادین، احزاب بسیاری را در بر می گیرد . از این رو برخی از صاحب نظران معتقدند حزب واقعی در ایران وجود ندارد.(1)

حزب كارگزاران سازندگی نیز از این امر مستثنی نیست چرا كه برای شكل گیری و استحكام خود محتاج تكیه گاه مطمئنی مانند آقای هاشمی رفسنجانی بود.از این رو برخی از ایشان به عنوان «رهبر» و «پدر خوانده» این حزب یاد می كنند و معتقدند گرچه ایشان به لحاظ سازمانی و رسمی در رأس حزب قرار ندارد ولی نفوذ ایشان در عملكرد و سیاست های حزب مشهود است و موید آن ، حضور چهار نفر از بستگان وی درحزب است.
در ابتدای شكل گیری بنیانگذاران حزب سراغ آقای هاشمی رفسنجانی رفتند و حتی در مقطعی به ایشان پیشنهاد رهبری حزب كردند،اما او به لحاظ جایگاه سیاسی و اجتماعی خود و از آنجا كه قصد نداشت خود را محدود به یك حزب كند، این پیشنهاد را نپذیرفت و تنها طی مراحل مختلف، از این حزب حمایت ضمنی به عمل آورد. آقای هاشمی در مورد نحوه شكل گیری كارگزاران سازندگی می گوید:
«در آن فضا به نظر می رسید كه اگر انتخاباتی برگزار شود ، یك طرفه خواهد بود. من هم سیاست همیشگی را دنبال می كردم و می گفتم مجموعه نیروهای انقلابی باید در صحنه باشند ... به هرحال این مسائل در سطوح بالای كشور ، دولت و جاه های دیگر مطرح شد. بعضی اعضای دولت تصمیم گرفتند كه سازمانی مستقل تأسیس كنند و لیست بدهند ... این عده دلشان می سوخت كه اگر در صحنه نباشند، ممكن است سازندگی آسیب ببیند.»(2)
به نظر می رسید در ابتدا آقای هاشمی رفسنجانی با جدا شدن كارگزاران مخالف بود، اما با مخالفت گروه های همسو با جامعه روحانیت با پیشنهاد ایشان ، او دیگر مخالفتی با تشكیل كارگزاران سازندگی به عمل نیاورد .
موضوع نقش هاشمی رفسنجانی در شكل گیری كارگزاران در آذر 1387 در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بار دیگر مطرح شد و آقای هاشمی رفسنجانی به این موضوع اشاره كرد كه با شكل گیری حزب كارگزاران مخالف بوده است . این اظهار نظر عكس العمل های متفاوتی را موجب شد.
كارگزاران با اندكی سردرگمی سعی كردند این موضع گیری را به نحوی توجیه نمایند.كرباسچی حركت حزب را «الهام گرفته یا هماهنگ با افكار ایشان » دانست.عطریانفر عضو ارشد كارگزاران گفت:
«كارگزاران بیانیه های اول و دوم خود را با موافقت و رأی هاشمی منتشر كرد و همیشه از حمایت عمومی ایشان برخوردار بوده است، اما مطابق با اطلاعات تاریخی موجود ، شكل گیری كارگزاران با اراده و اشاره ایشان نبوده است. » (3)
بهزاد نبوی در این باره اشاره می كند:«آقای هاشمی هم جدیداً گفتند كارگزاران برخلاف میل من راه اندازی شد. ایشان همان موقع[1374] گفتند منع را از دوستان برداشتم ، فی الواقع گفتند من باعث شدم كارگزاران به وجود آید.»(4)
رسانه های اصولگرا نیز قسمتی ازخاطرات ناطق نوری را منتشر كردند كه در آن به هماهنگی قبلی تشكیل كارگزاران با هاشمی رفسنجانی اشاره شده بود. ایشان در خاطرات خود روایت می كند:
«استنباط من این است كه ظاهراً با آقای هاشمی صحبت كرده بودند و تصمیم داشتند كه یك تشكیلاتی راه بیندازند و فقط به دنبال بهانه بودند كه توجیهی برای تشكیلاتشان بیابند... كارگزاران هیچ ربطی به ما نداشتند و آقایان مطرح شده توسط جناب آقای هاشمی هم هیچ ربطی به كارگزاران نداشتند. متأسفانه اكثر آنها عضو مجمع روحانیون بودند. آقای هاشمی هر كجا بحث می كنند همه مطلب را نمی گویند.»(5)
جدا از مخالفت یا موافقت اولیه آقای هاشمی با شكل گیری حزب كارگزاران، مجموع تحولات اعم از سیاست ها و برنامه های حزب كه همسویی قابل توجهی را به خصوص در بخش اقتصادی با آقای هاشمی نشان می داد و نیز حضور بستگان ایشان در حزب و نوع اظهارنظرهای او درباره حزب و اعضای آن ، حداقل حكایت از حمایت های بعدی وی از حزب كارگزاران سازندگی دارد. در واقع می توان گفت تفكر و منویات هاشمی رفسنجانی همان چیزی است كه تا حدودی در كارگزاران متبلور شده است.

دوم خرداد ، تخریب هاشمی و عكس العمل كارگزاران

هاشمی رفسنجانی، كارگزاران سازندگی و در مجموع دوران سازندگی به عنوان عوامل اصلی پیروزی خاتمی و ظهور دوم خرداد محسوب می شوند و نقش آقای هاشمی هم در این میان قابل توجه بود. از این رو دوم خردادی ها به پاس این نقش در اوایل این دوره با لحن و ادبیاتی ملایم به نقد مواضع و عملكرد آقای هاشمی می پرداختند، اما وقایعی مانند محاكمه كرباسچی و عبدالله نوری ، قتل های زنجیره ای و كاندیدا شدن وی در انتخابات مجلس ششم، محل مواجهه با عناصری از جبهه دوم خرداد بود.
اوج انتقادات دوم خردادی ها زمانی بود كه ایشان آمادگی خود را برای شركت در انتخابات مجلس ششم اعلام كرد. قریب به اتفاق نشریات دوم خردادی حجم زیادی از انتقادات را متوجه هاشمی رفسنجانی كردند. نكته قابل توجه این بود كه اكثر روزنامه های منتقد در دوران تصدی مهاجرانی عضو ارشد كارگزاران بر وزارت ارشاد اسلامی مجوز انتشار گرفته بودند.
موارد زیر گوشه ای از انتقادات و تخریب هایی است كه علیه ایشان صورت می گرفت :
1-متهم كردن هاشمی در قالب تعابیر مبهمی مانند عالی جناب سرخ پوش و عالی جناب خاكستری .
2-انتقاد از مستثنی كردن هاشمی از قانون انتخابات و استفاده ایشان از تریبون نماز جمعه و صدا و سیما برای تبلیغات.
3-رانت جویی طبقه جدید در جریان خصوصی سازی و فراهم شدن ثروت های باد آورده برای این طبقه در دوران سازندگی.
4-نسبت دادن فرصت طلبی به هاشمی رفسنجانی.
5-نسبت دادن رد صلاحیت های شورای نگهبان به ایشان.
6-هاشمی رفسنجانی همیشه و در مواقع حساس دوستان خود را تنها می گذارد.
7-اتحاد هاشمی و جناح راست در انتخابات مجلس ششم ، حركتی است جهت تضعیف جریان دوم خرداد.
عكس العمل و مواضع آقای هاشمی در اغلب موارد بی اعتنایی همراه با سكوت بود . گرچه اطرافیان و دفتر وی با نوشتن كتاب هایی مانند« نقد ناتمام» ، «كارنامه سازندگی» ، «آمار سخن می گوید» و جوابیه هایی سعی در پاسخگویی داشتند.در مواردی صراحت و حجم انتقادات سبب خشم ایشان شد. وی در پاسخ به اظهارات گنجی گفت:«من یك ذره هم نمی توانم خودم را قانع كنم كه این حرف ها با حسن نیت زده می شود . این حرف ها از كسانی است كه هیچ اطلاعی ندارند و یا خیلی شیطان هستند.» (6)
حزب كارگزاران: در این مقطع دچار تناقض پیچیده ای شد ؛ ازیك سو اعضای حزب در دولت آقای خاتمی حضور داشتند و عضو جبهه دوم خرداد محسوب می شدند و روابط نزدیكی با عناصر حزب مشاركت داشتند، از طرف دیگر درگیر تخریب و تبلیغات منفی علیه پدر معنوی خود بودند.
مهاجرانی عضو ارشد كارگزاران كه تصدی پست وزارت ارشاد را بر عهده داشت، در برابر ترور شخصیت هاشمی ، به جز موارد بسیار محدود ، سكوت اختیار كرد و حتی با سیاست های مطبوعاتی خود میدان را برای آنها مهیا نمود.(7)
انتظار می رفت روزنامه همشهری ارگان رسمی شهرداری تهران به سردبیری محمد عطریانفر به دفاع از هاشمی رفسنجانی بپردازد، اما این روزنامه از مواجهه رو در رو با نشریات منتقد طفره می رفت و حتی با آنها به گونه ای هم اندیشی داشت . روزنامه هم میهن نیز با رویه ای مشابه ، در صدد مقابله با تخریب كنندگان بر نیامد.
برخی از اعضای حزب نیز سیاست سكوت را در پیش گرفتند . در عین حال عطریانفر این مخالفت ها را استراتژیك نمی دانست ، از نظر او این مخالفت ها بیشتر به تسویه حساب شبیه بود كه برخی دانسته یا ندانسته به دنبال بزرگ كردن ضعف هایی برآمدند كه بخش اعظم آن در اختیار هاشمی رفسنجانی قرار نداشت.
واقعیت این بود كه طیفی از كارگزاران نیز متأثر از فضای سیاسی بعد از دوم خرداد در صف منتقدان هاشمی قرار گرفتند. فلاحیان وزیر اطلاعات دوران سازندگی در این باره می گوید:
«[كارگزاران]خودشان الان معتقدند كه تحلیل اشتباهی داشتند. تحلیل آنها این بود كه جامعه با ارزش های دینی فاصله گرفته و از شعارهای انقلابی خسته شده ، مشخصاً آقای مهاجرانی كه خیلی روشن ، آقای كرباسچی هم حركت هایی كه در روزنامه اش از دگر اندیشان در این زمینه استفاده می كرد . آقای عبدالله نوری در روزنامه اش بیشترین تبلیغات را می كرد.»(8)

نسبت كنونی كارگزاران با هاشمی

از دید كارگزاران سازندگی نسبتی كه از ابتدا میان هاشمی رفسنجانی و حزب وجود داشت امروز نیز برقرار است. حسین مرعشی سخنگوی حزب كارگزاران در این باره می گوید:
«همان نسبتی كه قبلاً بود به جهت فكری در زمینه های اقتصادی توسعه كشور . آقای هاشمی یك روحانی است كه از جایگاه روحانیت ، دین و انسان مبارز به ایران پیشرفته و مدرن اقتصادی می اندیشد. این برای كارگزاران خیلی امتیاز است .كارگزاران هم كه شكل گرفت سعی كرد ارتباط خود با آقای هاشمی را حفظ كند.»(9)
مرعشی در جای دیگر ضمن اینكه آقای هاشمی رفسنجانی را به لحاظ نظرات توسعه ای پدر معنوی حزب كارگزاران می داند ، او را بنیانگذار اصلاحات نیز می خواند.(10)
حاصل آنكه، نوع رفتار و مواضع آقای هاشمی رفسنجانی در احزابی چون اعتدال و توسعه و كارگزاران سازندگی باز تولید و عملیاتی می گردد ؛ به خصوص بعد از انتخابات نهم ریاست جمهوری كه نقش احزاب در صحنه سیاسی رو به افول و ضعف نهاد، كارگزاران به همراه سایر احزاب اصلاح طلب كه پس از دوم خرداد از هاشمی فاصله قابل ملاحظه ای گرفته بودند ، بازگشت به وی را ضروری دانستند و بیشتر حول محور او جمع گردیدند؛ انگیزه مخالفت با دولت نهم و وقایع و روند انتخابات دهم ریاست جمهوری موجب شد نقش محوری هاشمی رفسنجانی میان اصلاح طلبان بسیار پر رنگ تر شود.
ــــــــــــــــ

پی نوشت ها:

1- سفیری مسعود، حقیقت ها و مصلحت ها ، تهران: نشر نی ، 1378، ص 178.
2- روزنامه كارگزاران ،(18/9/1387).
3- همان
4- همان
5 - قسمتی از خاطرات حجه الاسلام ناطق نوری ، به نقل از خبرگزاری فارس،(6/9/1387) .
6- روزنامه ایران ،(7/11/1378).
7- روزنامه نوروز،(18/2/1380).
8-سایت آفتاب ، كد خبر ١١٩١٩٢٨٧٦
9- روزنامه اعتماد،(24/5/1387).
10- روزنامه كیهان ،( 19/8/1386).


برگرفته از  هفته نامه صبح صادق شماره 455طبقه بندی: احزاب سیاسی ایران،
[ شنبه دوم مردادماه سال 1389 ] [ 18:47 ] [ جرعه نور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

درود خدا ر روان پاک رهبر کبیر انقلاب اسلام حضرت امام خمینی ره و سلام برارواح مطهر شهدای اسلام علی الخصوص شهدای هشت سال دفاع مقدس


امسال براى اینكه ما بتوانیم آنچه را كه در این دعاى شریف به ما تعلیم داده شده است و وظیفه‌ ماست، انجام بدهیم، براى اینكه بتوانیم بر طبق اقتضائات كشور و ظرفیت هاى كشور حركت كنیم، احتیاج داریم به اینكه همت خودمان را چند برابر كنیم؛ كار را متراكم‌تر و پرتلاش‌تر كنیم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذارى می‌كنم. >> مقام معظم رهبری

فرمود ولی همت خود افزون کن
با کار مضاعف به ره حق خو کن
خواهی که سفید روی شوی نزد خدا
با کوشش خود مکر عدو خنثی کن

ما پیام عید رهبر را چو مصحف میکنیم
مثل دستورالعمل همواره مصرف میکنیم
کوری چشم دشمنان اسلام و قرآن
چشم آقا کار و همت را مضاعف میکنیم

---------------------------------
جرعه نور سعی داشته سایت های مناسب را معرفی نماید.«پیوند به سایت ها به مفهوم تایید محتوای این سایت ها توسط جرعه نور نمی باشد».

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

page rank google پیج رانك گوگل این وب

ارتباط با مدیر وبلاگ

با کلیک روی بالن فوق شما میتونید بطور مستقیم با مدیر وبلاگ چت کنید اگر آنلاین بوده باشد
************** ************** *

**************** ****************************