جرعه نور
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
وبلاگ از نظر شما چگونه است؟


با توجه به اهمیت اعتكاف، لازم است معتكفین به احكام آن نیز آگاهی داشته باشند لذا در اینجا به گزیده ای از احكام اعتكاف می پردازیم.

 

شرایط اعتكاف

 پرسش 1. شرایط صحت اعتكاف چیست؟

 1. معتكف عاقل باشد.

 2. با قصد قربت باشد.

 3. اعتكاف حداقل سه روز متوالى باشد.

 4. از مسجد بدون عذر خارج نشود.

 5. در یكى از مساجد چهارگانه و یا مسجد جامع شهر باشد. (مساجد چهار گانه عبارت است از: مسجد الحرام، مسجد نبوى (مدینه)، مسجد كوفه و مسجد بصره)

 6. اگر اعتكاف با حق شوهر منافات داشت، با اجازه او باشد.

 7. اگر اعتكاف باعث اذیت و آزار پدر و مادر شود، با اجازه آن دو باشد.

 محرمات اعتكاف

 پرسش 2. محرمات اعتكاف كدام است؟

 محرمات اعتكاف عبارت است از:

 1. نزدیكى با همسر،

 2. ملاعبه با همسر (بنابر احتیاط واجب).

 2. خرید و فروش غیر ضرورى،

 3. استمنا (بنابر احتیاط واجب)،

 4. بوییدن عطر و گیاهان خوشبو به قصد لذت بردن،

 5. مجادله به منظور غلبه بر دیگرى و اظهار فضل.

 

 مبطلات اعتكاف

 پرسش 3. انجام دادن چه كارهایى، اعتكاف را باطل مى كند؟

 آیات عظام امام، خامنه اى و فاضل: هر كارى كه مبطل روزه است و نیز تماس و آمیزش (هرچند در شب باشد)، اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتیاط واجب، انجام دادن سایر محرمات اعتكاف نیز مبطل اعتكاف است. (امام و فاضل، تعلیقات على العروة، ج 2، احكام الاعتكاف م 3 و دفتر: خامنه اى)

 آیات عظام بهجت و صافى: هر كارى كه مبطل روزه است و نیز آمیزش (هرچند در شب باشد) اعتكاف را باطل مى سازد و بنابر احتیاط واجب، انجام دادن محرمات اعتكاف نیز مبطل اعتكاف است. (صافى، هدایة العباد، ج 1، م 1423 و بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1210)

 آیة اللَّه تبریزى: هر كارى كه مبطل روزه است، اعتكاف را نیز باطل مى سازد؛ ولى انجام دادن محرمات اعتكاف - به جز آمیزش - مبطل اعتكاف نیست. (تبریزى، منهاج الصالحین، الاعتكاف، م 1080)

 آیات عظام سیستانى، مكارم، نورى و وحید: انجام دادن محرمات اعتكاف و هر كارى كه مبطل روزه است، اعتكاف را باطل مى سازد.(نورى و مكارم، تعلیقات على العروة، ج 2، احكام الاعتكاف م 3 ؛ سیستانى و وحید، منهاج الصالحین الاعتكاف، م 1080 و دفتر: خامنه اى)

 

 اقسام اعتكاف

 پرسش 4. اعتكاف واجب است یا مستحب؟

 همه مراجع: اعتكاف در اصل، یك عمل مستحبى است؛ ولى ممكن است به سببى - مانند نذر، عهد یا قسم - واجب شود. به عنوان مثال انسان نذر مى كند یا با خداى خود عهد مى بندد كه اگر در فلان كار، موفق شد، یا از فلان بیمارى شفا پیدا كرد، چند روز در مسجد معتكف شود.(العروة الوثقى، ج 2، الاعتكاف)

 

 زمان اعتكاف

 پرسش 5. آیا در هر زمان كه بخواهیم مى توانیم، معتكف شویم یا زمان خاص دارد؟

 همه مراجع: در هر زمان كه روزه صحیح باشد، اعتكاف نیز صحیح است. اعتكاف زمان خاصى ندارد؛ ولى بهترین زمان براى انجام آن، ماه مبارك رمضان به ویژه دهه آخر آن است.(العروة الوثقى، ج 2، الاعتكاف)

 

 شروع اعتكاف

 پرسش 6. آیا روزه هاى قضا كه بر عهده داریم، مى توانیم در اعتكاف بگیریم؟

 همه مراجع: آرى، جایز است.(العروة الوثقى، كتاب الاعتكاف، م 4)

 

اجازه پدر

 پرسش 7 . آیا اعتكاف فرزند بدون اجازه پدر صحیح است یا خیر؟

 همه مراجع: اگر باعث اذیت و آزار والدین نباشد، نیاز به اجازه نیست و اعتكاف صحیح است.(امام، نورى، فاضل، مكارم، تعلیقات على العروة، ج 1، احكام الاعتكاف، م 9؛ بهجت، وسیلة النجاةج 1، 1211؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، م 1426؛ تبریزى و وحید، سیستانى، منهاج الصالحین، م 1072 و دفتر: خامنه اى)

 

 اجازه شوهر

 پرسش 8 . آیا زن براى رفتن به اعتكاف، نیاز به اجازه شوهر دارد و اگر بدون اجازه برود، آیا اعتكافش صحیح است؟

 امام: زن باید با اجازه شوهرش به اعتكاف برود و اگر اجازه ندهد چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود بنابر احتیاط واجب اعتكافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتكافش صحیح است. (امام، تحریر الوسیله، ج 1 ، مشروط الاعتكاف، السادس و استفتاءات، ج 3، حقوق زوجیت، س 16)

 آیات عظام فاضل و وحید: زن باید با اجازه شوهرش به اعتكاف برود و اگر اجازه ندهد چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود اعتكافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتكافش صحیح است. (وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 1069، الخامس و توضیح المسائل، م 2476 و فاضل، تعلیقات على العروة ج 2، شرائط الاعتكاف، السابع)

 آیات عظام بهجت و تبریزى: زن باید با اجازه شوهرش به اعتكاف برود و اگر اجازه ندهد - چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود - اعتكافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باطل است. (بهجت، توضیح المسائل، متفرقه، م 18 و وسیلةالنجاه، ج 1، م 1193 و تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 1069)

 آیات عظام سیستانى و صافى: زن باید با اجازه شوهرش از منزل بیرون رود و اگر اجازه ندهد، اعتكافش باطل است (هر چند باعث تضییع حق زناشویى او نشود). (صافى، عروةالعباد، ج 1، شروط الاعتكاف، م 1402، السادس و توضیح المسائل، م 2421، و سیستانى، تعلیقات على العروة، شرائط الاعتكاف، السابع)

 آیة اللَّه مكارم: بنابر احتیاط واجب، زن باید با اجازه شوهرش به اعتكاف برود و اگر اجازه ندهد چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود بنابر احتیاط واجب اعتكافش باطل است. (مكارم، تعلیقات على العروة، شرائط الاعتكاف، السابع و استفتاءات، ج 2، س 963)

 آیة اللَّه نورى: زن باید بااجازه شوهرش به اعتكاف برود و اگر اجازه ندهد چنانچه باعث تضییع حق (زناشویى) او شود اعتكافش باطل است و اگر با حق او منافات نداشته باشد، اعتكافش صحیح است، مگر آنكه روزه او در اعتكاف مستحبى باشد. (نورى، تعلیقات على العروة، شرائط الاعتكاف، السابع و توضیح المسائل، م 2408)

مكان اعتكاف

 مسجد جامع

 پرسش 9 . منظور از مسجد جامع چیست؟

 همه مراجع: مسجد جامع مسجدى است كه اقشار مختلف مردم، در آن شركت مى كنند و اختصاص به محله یا صنف خاصى ندارد. (مكارم، استفتاءات، ج 2، س 456؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 617 و تبریزى، منهاج الصالحین، الاعتكاف، الرابع. و دفتر: همه)

 

مسجد دانشگاه

 پرسش 10. با توجّه به اینكه اعتكاف باید در مسجد جامع شهر باشد، آیا جایز است در مسجد دانشگاه اعتكاف را به قصد رجا انجام داد؟

 همه مراجع (به جز خامنه اى و امام): اعتكاف در مسجد دانشگاه صحیح نیست. (دفتر: همه)

 امام: اعتكاف باید در مساجد چهارگانه باشد و بنابر احتیاط واجب در مساجد جامع، باید به قصد رجا انجام گیرد و در غیر مساجد جامع صحیح نیست. (امام، تحریر الوسیله، ج 1، شروط الاعتكاف، الخامس)

 آیة اللَّه خامنه اى: به قصد رجا اشكال ندارد. (دفتر: خامنه اى)

 تبصره. مساجد اربعه عبارتند از: مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد كوفه و مسجد بصره.

 

 پرسش 11. با توجه به اینكه مراجع تقلید، اعتكاف را تنها در مساجد جامع جایز مى دانند؛ آیا دانشجویان مى توانند نذر كنند كه سه روز در مسجد دانشگاه اجتماع كنند و در این مدت به طور معمول به نماز و روزه و عبادت و اجراى برنامه هاى دینى بپردازند؟

 همه مراجع: آرى، نذر فوق صحیح است و از ثواب عبادت و دعا بهره مند مى شوند؛ ولى این امر اعتكاف محسوب نمى شود. (دفتر: همه)

 تبصره. متعلق نذر به هر صورت كه نیت شود، باید طبق آن عمل شود. بنابر این در كم و زیاد كردن روزهاى عبادت و یا ساعات حضور مى توان تغییر داد.

 

تلفن در اعتكاف

 پرسش 12 . گفت وگو با تلفن همراه در مسجد، در موارد غیرضرورى و مكرر، چه صورت دارد؟

 همه مراجع: اشكال ندارد. (دفتر: همه.)

 

 درس و اعتكاف

 پرسش 13. آیا جایز است در اعتكاف، دروس خود را مباحثه كرد؟

 آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: درس خواندن، حل مسائل و مباحثه - به ویژه در امور دینى - بسیار كار پسندیده اى است؛ ولى اگر مباحثه و مجادله به منظور غلبه بر دیگرى و اظهار فضل باشد، حرام است و بنابر احتیاط واجب اعتكاف را نیز باطل مى سازد. معیار تشخیص آن، قصد و نیت شخص است. (امام و فاضل، تعلیقات على العروة، ج 2، احكام الاعتكاف م 3 ؛ صافى، هدایةالعباد، ج 1، م 1421 و 1423 و بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1208 و 1210)

 آیة اللَّه تبریزى: مباحثه به ویژه در امور دینى بسیار كار پسندیده اى است؛ ولى اگر مباحثه و مجادله به منظور غلبه بر دیگرى و اظهار فضل باشد، حرام است؛ ولى اعتكاف را باطل نمى سازد. معیار تشخیص آن، قصد و نیت شخص است. (منهاج الصالحین، الاعتكاف، م 1080)

 آیات عظام سیستانى، مكارم، نورى و وحید: مباحثه به ویژه در امور دینى بسیار كار پسندیده اى است؛ ولى اگر مباحثه و مجادله به منظور غلبه بر دیگرى و اظهار فضل باشد، حرام است و اعتكاف را نیز باطل مى سازد. معیار تشخیص آن، قصد و نیت شخص است. (نورى و مكارم، تعلیقات على العروة، ج 2، احكام الاعتكاف م 3 و سیستانى و وحید، منهاج الصالحین الاعتكاف، م 1080)

 

 قطع اعتكاف

 پرسش 14 . آیا قطع اعتكاف گناه دارد؟

 همه مراجع: اگر اعتكاف واجب باشد و یا دو روز اعتكاف مستحبى را گذرانده باشد و بخواهد اعتكاف را به هم بزند، معصیت كرده است. (العروة الوثقى، شرائط الاعتكاف، م 39)

 

 پرسش 15. آیا معتكف مى تواند به هنگام نیت اعتكاف، شرط كند كه هر زمان خواست (هر چند بدون عذر)، از اعتكاف خارج شود؟

 امام: مى تواند شرط كند كه اگر عذر عرفى یا شرعى برایش پیدا شد، بتواند از اعتكاف خارج شود؛ ولى بدون عذر جایز نیست. (امام، تعلیقات على العروة، الاعتكاف، م 40)

 آیات عظام بهجت، صافى، فاضل و نورى: آرى، چنین شرطى جایز است و اگر شرط كرد - هر زمان كه خواست - مى تواند از اعتكاف خارج شود. (نورى، فاضل، تعلیقات على العروة، الاعتكاف، م 40 ؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1207 ؛ تبریزى، منهاج الصالحین، الاعتكاف، م 1074؛ صافى، هدایةالعباد، ج 1، م 1416)

 آیات عظام سیستانى، مكارم و وحید: مى تواند شرط كند كه اگر عذر عرفى یا شرعى برایش پیدا شد، بتواند از اعتكاف را خارج شود؛ ولى بدون عذر بنابر احتیاط واجب، جایز نیست. (سیستانى وحید، منهاج الصالحین، الاعتكاف، م 1074)

 

 خروج از مسجد

 پرسش 16. در چه مواردى مى توان از مسجد خارج شد؟

 همه مراجع: خارج شدن از مسجد جایز نیست؛ مگر به جهت ضرورت عقلى ، عرفى و شرعى؛ مانند: مراجعه به پزشك در موارد اضطرار، رفتن به دستشویى (ضرورت عقلى)، عیادت بیمار، تشییع جنازه مرده (ضرورت عرفى)، غسل و وضوى واجب (ضرورت شرعى). (امام، نورى، مكارم و فاضل، تعلیقات على العروة، ج 1 الاعتكاف، م 30؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، م 1412؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، 1203؛ تبریزى، وحید و سیستانى، منهاج الصالحین، الاعتكاف، السادس؛ دفتر: خامنه اى)

 

 پرسش 17. خارج شدن معتكف از مسجد براى گرفتن وضو و غسل مستحبى چه حكمى دارد؟

 آیات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: اشكال ندارد. (امام، فاضل، تعلیقات على العروة، ج 1 الاعتكاف، م 30؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، م 1412؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، 1203 دفتر: خامنه اى)

 آیات عظام تبریزى، سیستانى، مكارم، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست. (نورى و مكارم، تعلیقات على العروة، ج 1 الاعتكاف، م 30؛ تبریزى، وحید و سیستانى، منهاج الصالحین، الاعتكاف، السادس)

 

اعتكاف و كلاس درس

 پرسش 18. آیا در ایام اعتكاف، رفتن به كلاس و شركت در درس ها جایز است؟

 همه مراجع: خروج از مسجد و شركت در كلاس هاى درسى، اشكال دارد. (نورى، استفتاءات، ج 2، س 276؛ سیستانى، سایت، اعتكاف؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 515؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 462 و دفتر: امام، خامنه اى، مكارم، تبریزى، وحید و بهجت)

 

نیابت در اعتكاف

 پرسش 19. آیا نیابت اعتكاف از طرف عده اى از اموات صحیح است؟

 همه مراجع: خیر، به نیابت از چند نفر مرده صحیح نیست؛ ولى مى تواند ثواب آن را به روح آنان هدیه كند. (العروة الوثقى، ج 2، الاعتكاف، م 3)

 

 پرسش 20. كسى كه نذر كرده ایام البیض (روزهاى سیزدهم تا پانزدهم) ماه رجب را اعتكاف كند، چنانچه در این ایام بیمار شود، تكلیف چیست؟

 همه مراجع: اگر نذرش به سال خاصى تعیین شده - چنانچه به واسطه بیمارى نتواند روزه بگیرد یا در اعتكاف شركت كند - تكلیف از او ساقط است و كفاره هم ندارد؛ ولى اگر براى نذرش سال تعیین نشده، مى تواند در سال هاى بعد اعتكاف كند. (تبریزى، استفتاءات، س 1729؛ امام، تحریر الوسیله، ج 2، النذر، م 24؛ صافى، هدایة العباد، ج 2، النذر، م 24؛ سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م 2647 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 1074 و دفتر: فاضل، نورى، مكارم، وحید، بهجت)

 

افطارى معتكف

 پرسش 21. استفاده از افطارى و سحرى معتكفان، براى دیگران چه حكمى دارد؟

 همه مراجع: بدون اجازه دهندگان، جایز نیست. (دفتر: همه)

 

 اعتكاف و غسل

 پرسش 22. اگر محتلم شویم، غسل را در داخل مسجد انجام دهیم؟

 همه مراجع (به جز صافى): اگر معتكف محتلم شود و غسل كردن در مسجد به جهت توقف یا نجس كردن مسجد ممكن نباشد، واجب است از مسجد خارج شود. (امام، نورى، فاضل، مكارم، تعلیقات على العروة، ج 1، الاعتكاف، الثامن؛ بهجت، وسیلة النجاة ج 1، 1204؛ تبریزى، وحید و سیستانى، منهاج الصالحین، م 1073 و دفتر: خامنه اى)

 آیة اللَّه صافى: آرى، باید از مسجد خارج شود، هر چند غسل در مسجد باعث مكث یا نجس كردن مسجد نشود. (صافى، هدایة العباد، ج 1، م 1403)

 

قضاى اعتكاف

 پرسش 23. چنانچه اعتكاف مستحبى را به جهتى به هم بزند، آیا قضاى آن واجب مى شود؟

 همه مراجع (به جز تبریزى، سیستانى و وحید): اگر بعد از روز دوم باطل كند، باید قضاى آن را به جا آورد. (امام، نورى، فاضل، مكارم، تعلیقات على العروة، ج 1، احكام الاعتكاف، م 5؛ بهجت، وسیلة النجاةج 1، 1210؛ صافى، هدایة العباد، ج 1، م 1424؛ دفتر: خامنه اى)

 آیات عظام تبریزى، وحید و سیستانى: اگر بعد از روز دوم باطل كند، بنابر احتیاط واجب باید قضاى آن را به جا آورد و اگر پیش از آن باشد، چیزى بر عهده او نیست. (تبریزى، سیستانى و وحید، منهاج الصالحین، م 1082)

 تبصره. قضاى اعتكاف مانند اصل اعتكاف است. بنابراین باید شرایط آن را رعایت كند و حداقل سه روز متوالى روزه بگیرد.
----------------------------------------------
برگرفته از سایت نشریه الکترونیکی پرسمان
 


[ سه شنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1390 ] [ 00:42 ] [ جرعه نور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

درود خدا ر روان پاک رهبر کبیر انقلاب اسلام حضرت امام خمینی ره و سلام برارواح مطهر شهدای اسلام علی الخصوص شهدای هشت سال دفاع مقدس


امسال براى اینكه ما بتوانیم آنچه را كه در این دعاى شریف به ما تعلیم داده شده است و وظیفه‌ ماست، انجام بدهیم، براى اینكه بتوانیم بر طبق اقتضائات كشور و ظرفیت هاى كشور حركت كنیم، احتیاج داریم به اینكه همت خودمان را چند برابر كنیم؛ كار را متراكم‌تر و پرتلاش‌تر كنیم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذارى می‌كنم. >> مقام معظم رهبری

فرمود ولی همت خود افزون کن
با کار مضاعف به ره حق خو کن
خواهی که سفید روی شوی نزد خدا
با کوشش خود مکر عدو خنثی کن

ما پیام عید رهبر را چو مصحف میکنیم
مثل دستورالعمل همواره مصرف میکنیم
کوری چشم دشمنان اسلام و قرآن
چشم آقا کار و همت را مضاعف میکنیم

---------------------------------
جرعه نور سعی داشته سایت های مناسب را معرفی نماید.«پیوند به سایت ها به مفهوم تایید محتوای این سایت ها توسط جرعه نور نمی باشد».

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

page rank google پیج رانك گوگل این وب

ارتباط با مدیر وبلاگ

با کلیک روی بالن فوق شما میتونید بطور مستقیم با مدیر وبلاگ چت کنید اگر آنلاین بوده باشد
************** ************** *

**************** ****************************
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic