جرعه نور
 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
وبلاگ از نظر شما چگونه است؟


«تا قوا و نشاط جوانی باقی است...

 ای عزیز، اولاً مگذار مفاسد اخلاقی یا عملی در مملكت ظاهر و باطنت وارد شود، كه این خیلی سهل تر از آن كه بعد از ورود بخواهی اخراج آنها كنی. همانطور كه دشمن را اگر نگذاری وارد سر حد مملكت گردد، یا وارد قلعه شود، آسان تر است تا در صدد رفع و اخراج برآیی. و اگر وارد شد، هر چه دیرتر در صدد دفع برآیی، زحمتت زیاد می شود و قوه ی داخلی، رو به نقصان می گذارد.

 شیخ جلیل ما و عارف بزرگوار، آقی شاه آبادی روحی فداه فرمودند:

 «تا قوی جوانی و نشاط آن باقی است، بهتر می توان قیام كرد در مقابل مفاسد اخلاقی، خوب تر می توان وظایف انسانیه را انجام داد. مگذارید این قوا از دست برود و روزگار پیری پیش آید كه موفق شدن در آن حال، مشكل است و بر فرض موفق شدن، زحمت اصلاح خیلی زیاد است». (امام خمینی(ره))

 

اعتكاف: «خلوت و پرهیز از كثرت است... .» (آیة اللَّه جوادی آملی )

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللَّه الرحمن الرحیم. مهمترین راه بری عبادت همان خلوت و پرهیز از كثرت است. هر چه انسان از كثرت فاصله داشته باشد در عبادت كامیاب تر است و اعتكاف هم از همین جهت محترم و معتبر است. مردان الهی دو گروهند، اوحدی از آنها در عین حال كه در كثرتند، كثیر را نمی بینند و آن واحد «خالق كثیر» را می نگرند و كثیر را جز آیات او نمی دانند و نمی بینند، ولی بری اوساط از مردان الهی و عبادی، باید زمان و زمینی فراهم بشود كه این ها از كثرت محفوظ بمانند. شب و مخصوصاً سَحَر كه بسیاری از مردم خوابند و كثرتی مزاحم كسی نیست. بری رازگویی با ذات اقدس الهی بسیار مناسب است، لذا فرمود: «انَّ ناشئةَ اللیل هی اشدّ وطئاً و اقوم قیلاً»، سحرخیزی نشئه خاص خودش را دارد. و بری پرهیز از كثرت (بسیار مناسب) است.

 جریان اعتكاف هم بری همین منظور پیش بینی و طراحی شده و اصلش مربوط به اعتكاف رسول گرامی صلی الله علیه وآله در ماه مبارك رمضان است. ماه مبارك رمضان مخصوصاً دهه ی سوم جی اعتكاف است.

 در اعتكاف شرایطی بازگو شده است كه مهم ترینش روزه گرفتن است. همانطوری كه نماز بدون طهارت نیست «لا صلاة الاّ بطهور» اعتكاف هم بدون روزه صحیح نیست، «لا اعتكاف الاّ بصوم». بدون وضو نماز صحیح نیست و بدون روزه اعتكاف صحیح نیست. همان طوری كه طهارت مقدمه است بری نماز و نماز عمود دین می شود. روزه نیز زمینه ی فلاح و تقوا است و با همه ی جلال و شكوهی كه دارد شرط اعتكاف است.

 مطلب دیگر آن است كه اعتكاف از یك جهت شبیه حال احرام حج است. اگر چه روزه دار از بعضی از امور در روز ممنوع است، اما در شب همان امور بری او حلال و رواست. لكن در حال اعتكاف همان كارهایی كه در روز بری روزه دار ممنوع بود برخی از آن كارها،در شب هم بری معتكف ممنوع است. نظیر حال احرام كه شب و روز ندارد، اگر روز بری محرم، صید حیوانات صحرایی ممنوع است در شب هم ممنوع است و كارهی دیگر. «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» لیل و نهار ندارد و شب و روزش یكسان است. بنابر این در مدت این سه روز كه شخص، مهمان خداست و نام معتكف در خانه او - آن هم در مسجد جامع یا در مسجدی كه نماز جمعه خوانده می شود، یا مسجدی كه جمعیت قابل توجهی در آن عبادت اقامه می كنند كه جامع بر او صادق باشد - در چنین مكانی وقتی كسی به اعتكاف نشست، لیل و نهار بری او یكسان است از آن لذت هی شهوانی و مانند آن در تمام این حالت باید پرهیز كند.

 كسانی كه رغبت به اعتكاف دارند «شوقاً الی الثواب» است نه «خوفاً من العقاب». كارهی واجب را گاهی ممكن است انسان بری ترس از دوزخ انجام دهد، ولی كارهی اعتكاف و مانند آن كه ثواب دارد و مستحب است اینها بری ترس از عذاب نیست، زیرا واجب نیست كه اگر ترك كردند، دوزخ بروند، مستحب است و چون مستحب است بری شوق به ثواب است، لكن معتكفان دو قسم اند اوساطی از اهل اعتكاف، در جات فضیلت و ثواب و بهشت را می طلبند و اوحده ی از اهل اعتكاف محبوب و دل آرام را می طلبند، همان است كه گفته می شود «ألا به ذكر اللَّه تطمئن القلوب» این قراردادی و از سنخ مفاهمه نیست.

 آنچه كه آرایش دل ماست برابر سوره ی حجرات. ایمان به خداست، كه «حبّب الیكم الایمان و زیّنه فی قلوبكم» آرایش دل و زینت و زیور است.

اعتكاف بری آن است كه اولاً دل هی بی زیور آرایش پیدا كند، و ثانیاً دل هی ناآرام، آرام بشود. فضی دانشگاه چنین فضایی است. دانشجویان عزیز و همچنین طلاب حوزوی كه در دوران جوانی توفیق تشرّف اعتكاف را داشته و دارند، عنایت دارند كه به دنبال دل آرا و دل آرامند و هیچ كسی در درون آنها نیست كه از آرایش قلب آن ها با خبر یا از آرامش دل آنها مستحضر باشد. تنها خود آنها در صورتی كه سری به دل بزنند و مراقب و مواظف آرایش و آرامش دل باشند، یك چنین حالی در اعتكاف به دست می آورند زیرا اولاً انسان در این سه روز از بسیاری امور فاصله می گیرد، ثانیاً به درون خود سری می زند و ثالثاً درون آفرین را در درون خود مشاهده می كند و رابعاً با او سخن گفته و مناجات می كند، مخصوصاً با دعاهی پر فیض ماه رجب، آن گاه است كه احساس می كند اگر نقصی دارد این نقص را، «او» به كمال تبدیل می كند اگر عیبی دارد این عیب را، «او» به صحت تبدیل می كند، چون وقتی خدا را مشاهده كرد آثار الهی را می بیند. یك معتكف وقتی خلوت كرده و از كثرت به وحدت و از بیرون به درون و از غیر به یار آمده است، از مخلوق به خالق رسیده است و از ناآرامی و اضطراب به آرامش بار یافته است.

 انسان در حال اعتكاف وقتی خلوت كرد و او را عبادت كرد و با او مذاكره و زمزمه كرد، می یابد كه آنچه در جهان خلقت است همه اش حجاب است، یا حجاب درون و یا حجاب بیرون و این حجاب ها آیت و علامت و نشانه اند. هم حجاب های ظلمانی را و هم حجاب هی نورانی را باید برطرف كرد. این همان تقرب الی اللَّه است. وقتی كه یك معتكف به خود آمد و جهان را با این منظر دید و عینك قرآن را بر چشم گذاشت، و از منظر قرآن به عالم و آدم نگاه كرد، می بیند همه این میناگری ها كار اوست.

 ما سعی و كوشش و هدف والی مان در اعتكاف این باشد كه به دل آرام و دل آرایمان برسیم، آنگاه بسیاری از مسائل بری ما حل می شود. اولاً لذت ما فوق لذت هی دیگران خواهد بود، ثانیاً هرگز از آلودگی لذت نمی بریم، ثالثاً دیگر كسی به ما نخواهد گفت رانت خواری نكن، ربا خواری نكن، دروغ نگو، غیبت نكن، چون بوی بد این عَفِن ها را استشمام می كنیم، این ها فایده ی اعتكاف است. البته ثواب هم در آن محفوظ است بهشت هم در آن محفوظ است، اما آن هدف برین و والا كه به همت انسان اوحدی وابسته است از این قبیل است. امیدواریم ذات اقدس الهی، توفیق اعتكاف را به همگان، مخصوصاً طلاب جوان و دانشجویان عزیز مرحمت بفرماید و هدف والی معتكفان كه شهود آن محبوب دل آرا و دل آرام است، بهره ی همه معتكفان بشود. (برگرفته از پیام سال 1385 آیة اللَّه جوادی(دامت بركاته) به دانشجویان معتكف.)

 
در ادامه به چند پرسش و پاسخ توجه كنید:

 مفهوم اعتكاف

  پرسش 1. اعتكاف به چه معنا است؟

 «اعتكاف»، در لغت به معنی توقف در جایی است و در اصطلاح فقه، عبارت است از: «ماندن حداقل سه روز در مسجد، به قصد عبادت خداوند با شرایطی خاص».

 

 پیشینه اعتكاف

  پرسش 2. درباره اهمیت اعتكاف و پیشینه آن توضیح دهید؟

 قرآن می فرماید: «وَ عَهِدْنا إِلی  إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَ الْعاكِفِینَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ؛ و ما به ابراهیم و اسماعیل امر كردیم كه خانه مرا بری طواف كنندگان و مجاوران و ركوع كنندگان و سجده كنندگان، پاك و پاكیزه كنید».(بقره (2)، آیه 125))

 مراسم اعتكاف، به زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بر می گردد و بعد از او، در بعضی از شریعت ها و در زندگی برخی از صالحان - حضرت مریم و زكریا علیهم السلام- به چشم می خورد. با ظهور دین اسلام، این امر شكل تازه ی به خود گرفت و در میان مسلمانان، به عنوان یك عبادت مستحب با آداب و شرایط خاص رایج شد.

 «اعتكاف»، استحباب و فضیلت فراوان دارد و صفی خاصی به روح و جان می بخشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله همه ساله در ماه رمضان - به ویژه دهه آخر آن - اعتكاف می كرد و دستور می داد رختخوابش را برچینند و چادری در مسجد بر پا كنند و همیشه می فرمود: «ده  روز اعتكاف در ماه رمضان، برابر با دو حج و دو عمره است». (اعتكافُ عشرٍ فی شهر رمضان یعدل حجّتین و عُمرتین» وسائل الشیعه، ج 10، ابواب الاعتكاف و اللمعة الدمشقیه، كتاب الاعتكاف.)

 

 فلسفه اعتكاف

  پرسش 3. فلسفه اعتكاف چیست؟

 «اعتكاف»، حكمت ها و فواید فراوانی دارد كه بخشی از آنها عبارت است از:

 1. ایجاد زمینه مناسب بری اندیشه و تفكّر؛

 2. فراهم آمدن زمینه توبه و بازگشت؛

 3. فراهم شدن فرصت نیایش، نماز و تلاوت قرآن؛

 4. فراهم شدن دوره ی كوتاه بری محاسبه نفس و خود سازی (كه حداقل سه روز طول می كشد و انسان را از حاكمیت غریزه ها، عادت ها و اشتغالات معمول زندگی آزاد می سازد
 -----------------------------------
منبع : سایت نشریه الکترنیکی پرسمان


[ سه شنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1390 ] [ 00:32 ] [ جرعه نور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

درود خدا ر روان پاک رهبر کبیر انقلاب اسلام حضرت امام خمینی ره و سلام برارواح مطهر شهدای اسلام علی الخصوص شهدای هشت سال دفاع مقدس


امسال براى اینكه ما بتوانیم آنچه را كه در این دعاى شریف به ما تعلیم داده شده است و وظیفه‌ ماست، انجام بدهیم، براى اینكه بتوانیم بر طبق اقتضائات كشور و ظرفیت هاى كشور حركت كنیم، احتیاج داریم به اینكه همت خودمان را چند برابر كنیم؛ كار را متراكم‌تر و پرتلاش‌تر كنیم. من امسال را به عنوان سال «همت مضاعف و كار مضاعف» نامگذارى می‌كنم. >> مقام معظم رهبری

فرمود ولی همت خود افزون کن
با کار مضاعف به ره حق خو کن
خواهی که سفید روی شوی نزد خدا
با کوشش خود مکر عدو خنثی کن

ما پیام عید رهبر را چو مصحف میکنیم
مثل دستورالعمل همواره مصرف میکنیم
کوری چشم دشمنان اسلام و قرآن
چشم آقا کار و همت را مضاعف میکنیم

---------------------------------
جرعه نور سعی داشته سایت های مناسب را معرفی نماید.«پیوند به سایت ها به مفهوم تایید محتوای این سایت ها توسط جرعه نور نمی باشد».

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

page rank google پیج رانك گوگل این وب

ارتباط با مدیر وبلاگ

با کلیک روی بالن فوق شما میتونید بطور مستقیم با مدیر وبلاگ چت کنید اگر آنلاین بوده باشد
************** ************** *

**************** ****************************
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic